Reference

ukázka mých prací

https://www.overitdic.cz
online aplikace pro ověření DIČ v reálném čase prostřednictvím VIES přímo v členských státech EU.
https://www.overeninazvu.cz
online aplikace s porovnávacím algoritmem názvů existujících společností
https://www.sidlo.biz
vývoj IS pro správu objednávek, zákazníků, generování smluv a fakturační systém
https://www.zalozeni.cz
vývoj IS pro správu objednávek, zákazníků, generování smluv, fakturační systém, notifikační systém, inteligentní formuláře, správa mailserveru, správa a aktualizace IS
https://www.ceska-ready-made.cz
vývoj IS pro správu objednávek, zákazníků, generování smluv, fakturační systém, notifikační systém, inteligentní formuláře
https://www.spolecenskasmlouva.cz
vývoj IS pro správu objednávek, zákazníků, generování smluv a fakturační systém, správa a aktualizace IS
http://www.activosystems.cz
instalace, konfigurace a správa Linux serverů